เกร็ดความรู้ ASEAN4. เกร็ดความรู้ ASEAN


4.1 สัญลักษณ์อาเซียน      
    สัญลักษณ์ของอาเซียนนั้น เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้มานานตั้งแต่ก่อตั้ง ประกอบไปด้วยรูปรวงข้างสีเหลืองจำนวน 10 ต้น บน พื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงิน โดยมีความหมายว่าดังนี้...

         รวงข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ

         สีเหลือง  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง

         สีแดง  หมายถึง  ความกล้าหาญและการมีพลวัติ

         สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์

         สีน้ำเงิน  หมายถึง  สันติภาพและความมั่นคง


4.2  สำนักเลขาธิการอาเซียน                   สำนักเลขาธิการอาเซียน ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ และระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน โดยมีเลขาธิการอาเซียน เป็นหัวหน้า


4.3 เลขาธิการอาเซียน

รายชื่อเลขาธิการอาเซียนตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน 

 1.   H.R. Dharsono    อินโดนีเซีย 
                 ดำรงตำแหน่ง :  7 มิถุนายน ค.ศ. 1976 - 18  กุมภาพันธ์ 1978  
   


2.   Umarjadi  Notowijono    อินโดนีเซีย
      ดำรงตำแหน่ง :  18  กุมภาพันธ์ 1978 - 30  มิถุนายน 1978
3.   Datuk Alibin Abdullah   มาเลเซีย
      ดำรงตำแหน่ง :  10  กรกฎาคม 1978 - 30  มิถุนายน 1980
4.  Narciso G. Reyes   ฟิลิปปินส์
      ดำรงตำแหน่ง :  1  กรกฎาคม 1980 - 1  กรกฎาคม 19825.  Chan Kai Yau   สิงคโปร์
      ดำรงตำแหน่ง :  18  กรกฎาคม 1980 - 15  กรกฎาคม 1984

6.  Phan Wannamethee   ไทย
      ดำรงตำแหน่ง :  16  กรกฎาคม 1984 - 15  กรกฎาคม 19867.  Roderic Yong   บรูไน
      ดำรงตำแหน่ง :  16  กรกฎาคม 1986 - 15  กรกฎาคม 19898.  Rusli Noor   อินโดนีเซีย
      ดำรงตำแหน่ง :  17  กรกฎาคม 1989 - 1  มกราคม 1993
9.  Dato Ajit Singh   มาเลเซีย
      ดำรงตำแหน่ง :  1  มกราคม 1993 - 31  ธันวาคม 199710.  Rodolfo C. Severino jr.,   ฟิลิปปินส์
       ดำรงตำแหน่ง :  1  มกราคม 1997 - 31  ธันวาคม 2002

11.  Ong Keng Yong   สิงคโปร์
       ดำรงตำแหน่ง :  1  มกราคม 2003 - 31  ธันวาคม 2007
  12.  Dr.Surin Pitsuwan  ไทย
      ดำรงตำแหน่ง :  1  มกราคม 2008 - 31  ธันวาคม 201213.  Le Luong Minh  เวียดนาม
       ดำรงตำแหน่ง :  1  มกราคม 2013 - ปัจจุบัน
4.4 เพลงประจำชาติอาเซียน

“The ASEAN  Way”

               เป็นผลงานจากประเทศไทยที่ชนะเลิศจากการแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียน โดยมีผู้ประพันธ์จากประเทศอาเซียนส่งเข้าร่วมประกวดกว่า 99 เพลง และผลการตัดสินปรากฏว่า เพลงชนะเลิศเป็นเพลงที่ประพันธ์โดยนายกิตติคุณ สดประเสริฐ (ทำนองและเรียบเรียง), นายสำเภา ไตรอุดม และนางพะยอม วลัยพัชรา ได้เริ่มใช้บรรเลงอย่างเป็นทางการครั้งแรกในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
“The ASEAN Way”

Raise our flag high, sky high
Embrace the pride in our heart
ASEAN we are bonded as one
Look-in out-ward to the world.
For peace, our goal from the very start
And prosperity to last.
We dare to dream we care to share.
Together for ASEAN
We dare to dream,
We care to share for it's the way of ASEAN.

เนื้อร้องภาษาไทย

พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด ใต้หมู่ธงปลิวไสว
สัญญาณแห่ง สัญญาทางใจ
วันที่เรามาพบกัน
อาเซียน เป็นหนึ่ง ดังที่เราปรารถนา
เราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้น
หล่อหลอมจิตใจ ให้เป็นหนึ่งเดียว
อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์
ให้สังคมนี้ มีแต่แบ่งปัน
เศรษฐกิจ มั่นคง ก้าวไกล


4.5 คำขวัญอาเซียน


  "One Vision, One Identity, One Community"   

 (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)


4.6 อาชีพเสรีอาเซียน
1. วิศวกรรม
2. การสำรวจ
3. สถาปัตยกรรม
4. แพทย์
5. ทันตแพทย์
6. พยาบาล
7. บัญชี
8. การบริการ/การท่องเที่ยว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น